Eigen Verklaring

De Schietsportvereniging MACCABI verzoekt u een aantal vragen te beantwoorden omtrent uw persoonlijke omstandigheden en uw psychische gezondheid. Het ingevulde formulier zal worden opgenomen in uw persoonlijk dossier. U wordt geacht de vragen naar waarheid in te vullen; Bij positieve antwoorden (een “ja”) kunt u een toelichting geven in een persoonlijk gesprek met een bestuurslid van de vereniging.

- INTRODUCEE: Deze eigen verklaring wordt uiterlijk 12 maanden na datum vernietigd.

- LIDMAATSCHAP: Relevante informatie achterhouden kan gevolgen hebben voor uw lidmaatschap.

Ondergetekende verklaart de Eigen Verklaring naar waarheid te hebben ingevuld.
Ondergetekende verklaart tevens akkoord te gaan met de verwerking van de persoonsgegevens, zoals die op de Eigen Verklaring door betrokkene zijn ingevuld.

- LIDMAATSCHAP: Ondergetekende verklaart tevens ermee op de hoogte te zijn dat antwoorden die in strijd met de waarheid zijn gegeven, ontzetting uit het lidmaatschap tot gevolg kunnen hebben